................................................................

September

1 september: start tumbling+

5 september: start recrea tumbling en juffers

6 september: start DOLL's


7 september: start meisjes en stars

9 september: opendeurdag vanaf 13u

9 september: start kleuters

21 september: start senioren

 

November

19 november: wedstrijd lange mat 
 

Februari

3 & 4 februari: marathon tumbling
 

Juni

Demo parkfeest